Medicina Rs Grupa

Medicina Rs GrupaHome


Medicina Rs GrupaSistematizacija

#slikajedan
#slikadva
#slikatri
#slikacetiri
#slikapet
Pronađite hirurga HIRURGIJA.NET
Onkološka hirurgija AESCULAP
Oftalmološka hirurgija SVETI VID
Opšta i plastična hirurgija MS BEOGRAD
Opšta hirurgija HIRURGIJA DR ĐOKOVIĆ

Opšte podele:

Operativna hirurgija se može podeliti prema pristupu lečenja u četiri grupe:

– reparacija rana,
– ekstirpacija obolelih delova ili celih tkiva i organa,
– rekonstruktivna hirurgija, i
– fiziološka hirurgija.

Da bi mogao ostvariti uspešan rad, pored manuelne spretnosti za hirurga je neophodno da ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije. Zbog napredka hirurgije i sve većeg obima znanja i razvoja brojnih operativnih tehnika, a u cilju pružanja bolje medicinske usluge pacijentima, hirurzi se sve više specijalizuju, tako da dolazi do razvoja novih hirurških disciplina ili njihovih poddisciplina. Iz hiurgije su se danas izdvojile brojne grane:

– opšta hirurgija
– traumatologija
– abdominalna hirurgija
– vaskularna hirurgija
– torakalna hirurgija
– kardijalna hirurgija
– endokrinološka hirurgija
– dečja hirurgija
– neurohirurgija
– maksiofacijalna
– oralna hirurgija
– očna hirurgija
– maksilofacijalna hirurgija
– ortopedija
– plastična i rekonstruktivna hirurgija
– grudna hirurgija
– urologija, kao i druge brojne poddicipline

Komentarisanje nije predvidjeno.

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa