Medicina Rs Grupa

Medicina Rs GrupaHome


Medicina Rs GrupaSistematizacija

#slikajedan
#slikadva
#slikatri
#slikacetiri
#slikapet
Pronađite hirurga HIRURGIJA.NET/HOME
Onkološka hirurgija AESCULAP
Oftalmološka hirurgija SVETI VID
Opšta i plastična hirurgija MS BEOGRAD
Opšta hirurgija HIRURGIJA DR ĐOKOVIĆ

Opšte podele:

Operativna hirurgija se može podeliti prema pristupu lečenja u četiri grupe:

- reparacija rana,
- ekstirpacija obolelih delova ili celih tkiva i organa,
- rekonstruktivna hirurgija, i
- fiziološka hirurgija.

Da bi mogao ostvariti uspešan rad, pored manuelne spretnosti za hirurga je neophodno da ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije. Zbog napredka hirurgije i sve većeg obima znanja i razvoja brojnih operativnih tehnika, a u cilju pružanja bolje medicinske usluge pacijentima, hirurzi se sve više specijalizuju, tako da dolazi do razvoja novih hirurških disciplina ili njihovih poddisciplina. Iz hiurgije su se danas izdvojile brojne grane:

- opšta hirurgija
- traumatologija
- abdominalna hirurgija
- vaskularna hirurgija
- torakalna hirurgija
- kardijalna hirurgija
- endokrinološka hirurgija
- dečja hirurgija
- neurohirurgija
- maksiofacijalna
- oralna hirurgija
- očna hirurgija
- maksilofacijalna hirurgija
- ortopedija
- plastična i rekonstruktivna hirurgija
- grudna hirurgija
- urologija, kao i druge brojne poddicipline

Komentarisanje nije predvidjeno.

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa

Medicina Rs Grupa